השתלמויות מוסדיות והדרכות פנים מפעליות

פיתוח עסקי הוא מונח רחב למדי, הנמצא בשימוש רב. פיתוח עסקי ללא ספק פועל עם אוריינטציה למכירות ולשיווק, אך אינו זהה להם. פיתוח עסקי הוא כל מאמץ המבוצע לטובת קידום העסק בדרכים לא קונבנציונליות. צמיחה אורגנית או טריוויאלית של העסק נעשית בזכות פעולות חכמות של מכירות ושיווק. בשונה מכך, פיתוח עסקי יכול לקדם את העסק תוך שימוש בשיתופי פעולה (מול ספקים, לקוחות, סוכנים ואף מתחרים), רכישות ומיזוגים, השתלמויות מוסדיות, יוזמות חדשניות וכו’.

עקרונית, מטרת פיתוח עסקי היא ליצור ערך ארוך-טווח לארגון, משווקים, ספקים ולקוחות. פיתוח עסקי אמור להביא לתוצאות נראות לעיין בערך, רווחיות והכנסות, מתהליכים חדשים ופעילויות, ולא מעסקאות המבוצעות כחלק מהמכירות השוטפות.

לטובת החלטה נכונה לגבי תכנון יעדי פיתוח עסקי בחברה, ראוי להתייחס לחזון ולמשימת הארגון. תפקיד החזון הוא לכוון למקום היעד, בו אנו רוצים להיות, ואילו המשימה מבהירה את מה שאנחנו מעוניינים להשיג; הפיתוח העסקי מפרק דרכי הצלחה פוטנציאליות חדשות, בכדי להגיע למקום אליו אנו שואפים, ובאיזה אופן.

יצוין כי צעדים לטובת פיתוח עסקי אינם תמיד מכוונים בהכרח להגדלת מכירות והכנסות, שהרי לעיתים, פיתוח עסקי שואף להשיג יעד איכותי; כדוגמת חיזוק מיצוב החברה בשוק. בדוגמא זו מוצגת פעולה אסטרטגית המגדילה את ערך הארגון, כאשר בטווח הארוך היא עשויה אף להביא להכנסות גבוהות יותר.

בתהליך החיפוש, הפיתוח וכמובן – ההטמעה של תהליך או פעילות חדשים, עולה צורך בתיאום פנימי בין המחלקות השונות, למשל – בין המחלקה לפיתוח עסקי, לבין יחידות אחרות בארגון (למשל, מכירות ופיננסים, שיווק, תפעול, ייצור, מחקר ופיתוח).

פיתוח עסקי כולל לרוב פיתוח והטמעה של תהליכים חדשים בין מספר ארגונים, כדי להשיג ערך ארוך-טווח. מסיבה זו, פיתוח עסקי של פעילות או תהליך הינו תהליך ארוך, הדורש סבלנות רבה עד להגעה ליעד.