יעוץ למשאבי אנוש

היכולת ללוות בנאמנות מחלקות משאבי אנוש הנמצאות בתהליכי הקמה, צמיחה התמקצעות והתפתחות, היא יכולת נרכשת הדורשת עבודה והשקעת מאמצים מתמשכים. יועץ המספק שירותי יעוץ למשאבי אנוש נמצא לרוב מאחורי הארגון, בעוד הנהלת משאבי הנושא עובדת ומיישמת הלכה למעשה את העקרונות העומדים מאחורי ניהול נכון וחכם של משאבי אנוש.

הצלחת תהליך זה נמדדת ביכולת הנהלת משאבי האנוש להוות פונקציה מקצועית המסוגלת להביא ערך מוסף ממשי, תוך שהיא מובילה את התחום להשגת יעדיה העסקיים של החברה.

ייעוץ למשאבי אנוש לרוב יעסוק באחד מהתחומים שלהלן:

  • בניית תהליכים ותשתיות של משאבי אנוש בארגון – זהו תנאי בסיסי לתפקוד תקין מצד יחידת משאבי האנוש בחברה. יש להתאים תהליכים אלו לגודל הארגון, תרבותו הארגונית, סדרי העדיפויות והיעדים שלו. משאבי אנוש יתמקדו בתחומי הערכת עובדים, סיום עבודת עובדים, גיוס, תגמול פורומים, בניית דרגי הנהלה ועוד.
  • סקרים ומשובים – קיימת חשיבות גדולה ביצירת תשתית ארגונית עבור קבלת ומסירת משוב. יחידת משאבי אנוש צריכה להחליט בתחום זה על מטרות, שיטה וכלים לאיסוף מידע; כמו כן, עליה לקבוע את אופן המשוב והעברת המסרים, החלטה על פעולות שיש לנקוט בשל במשוב, יישום ובקרה.
  • פיתוח ארגוני – תהליך היכרות והבנה של מהות ומטרות הארגון, והתוויה משותפת של כיווני פעולה, לטובת שיפור מתמיד. באשר לפיתוח הארגוני – תחום זה כולל נושאים כדוגמת – הגדרת ושינוי מבנה ארגוני, ליווי תהליך שינוי, טיפול וניתוח סוגיות מוטיבציה, הזדהות עובדים עם החברה ומטרותיה, אינטראקציות מרכזיות בארגון, שיפורן וטיובן, בניית והבניית תהליכי עבודה, גיבוש תכניות עבודה ויעדים, ניסוח חזון וערכים.
  • תמיכה וייעוץ למנהלי הארגון – זהו תחום הנמצא בלב עבודתן של יחידות משאבי אנוש. ייעוץ פנימי לחברה עשוי לפתח את יכולתן של יחידות משאבי האנוש העסקיות לקדם את החברה ולתרום לה.